Home २५ तासाची मेहनत व ९ किलो रांगोळीने शितल आर्टच्या प्रशिक्षणार्थींनी साकारली चित्राकृती मातेची कलाकृती

२५ तासाची मेहनत व ९ किलो रांगोळीने शितल आर्टच्या प्रशिक्षणार्थींनी साकारली चित्राकृती मातेची कलाकृती