Day: October 17, 2021

सावदा गौसिया नगरातील अवघ्या ४ दिवसापूर्वी बांधण्यात आलेली नविन गटारीचा ५० फुट पेक्षा जास्त भाग कोसळून पडला! : लोकांमध्ये संताप.…

पाचोऱ्यातील जैन स्मारकात भाविकाच्या अंगावर पडला चक्क केशरचा पाऊस. पाचोरा शहरातील संघवी कॉलनी येथे स्थित स्व. ॲड. सुभाषचंद स्वरुपचंद संघवी…

गुरेढोरे चोरणारी टोळी खामगांव पोलिसांच्या मदतीने सावदा पोलिसांच्या जाळयात : २ गाबन म्हैशी सह १ वाहन हस्तगत. सदर गुन्ह्यातील मोठा…