गौसिया नगरातील अवघ्या ४ दिवसापूर्वी बांधण्यात आलेली नविन गटारीचा ५० फुट पेक्षा जास्त भाग कोसळून पडला! : लोकांमध्ये संताप.

सावदा गौसिया नगरातील अवघ्या ४ दिवसापूर्वी बांधण्यात आलेली नविन गटारीचा ५० फुट पेक्षा जास्त भाग कोसळून…

पाचोऱ्यातील जैन स्मारकात भाविकाच्या अंगावर पडला चक्क केशरचा पाऊस पडल्याने चमत्कार बघण्यासाठी भाविकांची अलोट गर्दी झाली होती.

पाचोऱ्यातील जैन स्मारकात भाविकाच्या अंगावर पडला चक्क केशरचा पाऊस. पाचोरा शहरातील संघवी कॉलनी येथे स्थित स्व.…

गुरेढोरे चोरणारी टोळी खामगांव पोलिसांच्या मदतीने सावदा पोलिसांच्या जाळयात : २ गाबन म्हैशी सह १ वाहन हस्तगत.

गुरेढोरे चोरणारी टोळी खामगांव पोलिसांच्या मदतीने सावदा पोलिसांच्या जाळयात : २ गाबन म्हैशी सह १ वाहन…