“पुण्यात गॅरेजमध्ये आग; अनेक गाड्यांचे नुकसान; २ जण जखमी”

पुण्यात गॅरेजमध्ये आग; अनेक गाड्यांचे नुकसान; २ जण जखमी पुणे (प्रतिनिधी): शहरातील उत्तमनगर येथील कोपरे गाव…