newszepindia
" जन सामान्यांचा बुलंद आवाज "
दैनिक संग्रहण

January 23, 2021

पाचोरा येथे बडोदा बँकेत चोरीचा प्रयत्न फसला

२३/०१/२०२१ पाचोरा शहरातील भडगाव रोडवर निर्मल सिड्स या कंपनी समोर असलेल्या बॅंक ऑफ बडोदा मध्ये रात्रीच्या वेळेस बॅंकेची खिडकी तोडून २ ते २:३० वाजे दरम्यान