newszepindia
" जन सामान्यांचा बुलंद आवाज "
दैनिक संग्रहण

January 22, 2021

पाचोरा – भडगाव नगरदेवळा पोलीस निवासस्थानाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार – आमदार किशोर…

पाचोरा - भडगाव नगरदेवळा पोलीस निवासस्थानाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार - आमदार किशोर पाटील पाचोरा - पाचोरा - भडगाव - नगरदेवळा येथे असलेल्या पोलीस स्थानकात